Co je hydraulika? A jaké je její uplatnění?

Hydraulika by se dala charakterizovat jako technická disciplína zaměřující se na využití mechanických vlastností tekutin k technickým účelům. Také vychází ze základů mechaniky tekutin, hydrostatiky a z hydromechaniky. V praxi se žádá využití hydraulických prvků v mnoha zařízeních.

Hydraulika se zabývá zajištěním rovnováhy a pohybu tekutin. Také se specializuje na vzájemné působení tekutin a tuhých těles. V současné době se hydraulika využívá v nejrůznějších oblastech. Široké uplatnění nachází ve stavebnictví, zemědělství, průmyslu, dopravě a podobně. Hydraulické prvky se používají také u hydraulických ruk. Mohli bychom zjednodušeně říci, že je hydraulika použita ve všech oborech lidské činnosti.

Co s hydraulikou souvisí?

  • Hydromechanika
  • Hydraulické prvky a zařízeních
  • Hydraulický lis