Znáte hydraulické systémy?

Když Archimédes napsal své dílo O tělesech plovoucích, nemohl, ani v nejmenším tušit jak se jeho myšlenky uchytí a jak se díky němu posune celá technologická budoucnost. Jako první položil základní kámen hydraulice, technické disciplíně, která má v současné době široké využití, aniž bychom si to přímo či nepřímo uvědomovali.
Hydraulické systémy se využívají ke zkvalitnění a ulehčení práce jak v zemědělství, stavebnictví či dopravě. Jedná se využití principu Pascalova zákonu, kdy se přenáší síla z jednoho pístu na druhý a těchto systému existuje nespočet druhů.