Hydraulické filtry

Hydraulické filtry slouží, jako ostatně všechny druhy filtrů, k zachycování nečistot. Princip hydraulických filtrů je takový, že kapalina, většinou olej, prochází přes určitou porézní látku, která na sobě zachycuje nečistoty a tím olej čistí. Velikost zachycených nečistot se liší podle použité látky. Většinou se však jedná o částice v řádu mikrometrů. Minerální a syntetické oleje, které se pomocí hydraulických filtrů většinou čistí, slouží k promazávání pohyblivých součástek. Čím lépe je olej vyčištěn, tím menší opotřebení těmto součástkám hrozí. Pokud olej prochází nějakým potrubím, nedochází po jeho filtraci ke znečištění daného potrubí. Používání hydraulických filtrů je tedy velmi důležité.