Pojmy hydraulika a hydraulická zařízení

Mechanikou kapalin se zabývá obor hydraulika. Tento pojem slouží také jako obecné pojmenování pro hydraulická zařízení.

Vychází z vědního oboru hydromechaniky, přičemž přináší jednoduché a zákonité jevy, jež poté přemění na složitější v dalších technických zařízeních.

Nejčastěji se mluví  o hydraulice strojní, což je soustava pracovních jednotek a částí využívající tlakové energie kapaliny (u obráběcích strojů k obsluze různých zařízení, v dopravě ke zvedání břemen, k ovládání brzd vozidel, kormidel letadel).

Na základě hydrauliky je konstruováno mnoho zařízení, například hydraulické filtry, čerpadla, hydraulické ventily nebo celé hydraulické systémy.

Pokud budeme mluvit o hydraulických ventilech, můžeme je dělit na:

- ventily zpětné, brzdící, plnící, pojistné, sekvenční, odlehčovací, redukční, škrtící, sedlové, kulové

- regulátory průtoku, děliče průtoku

- připojovací bloky a desky a na ventily pro speciální aplikace.

Potřebujete ventily nebo jiná hydraulická zařízení? Obraťte se na firmu Hydrocoom Brno.