špeciálny polykarbonát

Tepelnoizolačné vlastnosti a výborné optické vlastnosti pri nízkej hmotnosti, to sú hlavné dôvody prečo sa tešia tieto komôrkové polykarbonátové dosky tak veľkej obľube. Nesmierne dôležité pre ich použitie je aj zachovanie fyzikálnych a mechanických vlastností v širokom teplotnom rozmedzí od -40 ° C do +120 ° C. Dosky sú štandardne u väčšiny typov opatrené koextrudovanym ÚV filtrom, ktorý zabraňuje prenikaniu ÚV žiarenia. To znamená, že chráni nielen materiál samotný, ale aj materiál za ním a tým zabraňuje degradácii materiálov.

Lexan® Thermoclear (ďalej len Lexan®) je obchodný názov pre viacvrstvové stabilné platne z polykarbonátu Lexan. Jeho výrobcu - General Electric Plastics - zaujíma vo svete vedúce postavenie v oblasti výroby technických plastov. Lexan® vyvinul vo svojich špičkovo vybavených výskumno-vývojových pracoviskách na základe dôkladného preskúmania potrieb trhu. Praktické skúsenosti dokázali, že platne Lexan® dokážu veľmi optimálne riešiť problémy v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve aj v iných oblastiach, pri strešných svetlíkoch, tepelnoizolačným presvetlenie bočných stien a podobne, kde je potrebné oddeliť dve prostredia pri zachovaní priepustnosti svetla a bez potreby priameho výhľadu.