Elektromotor

Elektromotor je stroj, který dokáže přeměnit elektrickou energii na mechanickou práci. Opačnou přeměnu, tedy změnu mechanické práce na elektrickou energii, zas dokáže generátor nebo dynamo.
Většina elektromotorů pracuje na elektromagnetickém principu, tedy na vzájemném silové působení vodičů, kterými protéká elektrický proud. Většina elektrických motorů je rotačních, ale existuje například i lineární elektromotor. Základními díly takového rotačního motoru jsou rotor, pohyblivá část, a stator, pevná část. Aby motor správně fungoval, potřebuje ještě pevně spojenou sadu elektromagnetů, umístěných obvykle na rotoru.